Laden...

Ruim 400.000 palingen uitgezet in Markermeer

In het Markermeer zijn ruim 400.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd.

Beroepsvissers Jan Westering en Jan van Triest uit Lelystad en Jan en Arend de Beer uit Hoorn namen op beide locaties 600 kilogram, totaal 1.200 kilogram ofwel ruim 400.000 palinkjes aan boord van hun vissersschepen. Vandaaruit werden de jonge dieren uitgezet in het Markermeer waar ze kunnen opgroeien tot volwassen palingen. In totaal werden dit jaar, verspreid over Nederland, meer dan 8 miljoen jonge palingen uitgezet.

Waarom uitzet van paling?

Paling is een vis die in de oceaan wordt geboren. Via de golfstroom komen ze als kleine glasaaltjes naar de Europese kusten. De kusten zijn echter zo goed beschermd, dat de jonge paling ons land nauwelijks in kan. Daarom helpen we een handje. Door uitzet van paling en goed visserijbeheer wordt uiteindelijk een groot aantal palingen volwassen en geslachtsrijp. Vanuit het Markermeer kan deze zogenaamde schieraal weer terug naar zee om op de paaigronden in de Sargasso Zee, 6.500 kilometer verderop, voor nageslacht te zorgen.

De paling die wordt uitgezet is zogenaamde pootaal: hele jonge paling die in een kwekerij gedurende enkele maanden is opgekweekt. Aangenomen wordt dat deze pootaal, omdat deze groter en sterker is, beter in staat is te overleven in de natuur dan de allerkleinste palingsoort, de glasaal. De uitzet van pootaal maakt daarmee deel uit van een complete beheercyclus die door de sector wordt uitgevoerd. Van de allerkleinste soort, de glasaal, waarvan er dit jaar meer dan 6 miljoen stuks zijn uitgezet, tot de grootste soort, de schieralen. Op plaatsen waar deze geslachtsrijpe palingen in het najaar niet zelfstandig terug naar zee kunnen door de gemalen en kustbarrières, helpen beroepsvissers deze obstakels te passeren.

Perspectief voor een duurzame visserij

Deze pootaaluitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen, om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Meer nieuws
21 juni

Nieuwe standaard voor een verantwoorde p...

De Sustainable Eel Group (SEG) heeft een nieuwe standaard gepubliceerd voor de palingsector. De standaard is gericht op een verantwoorde... Lees meer
14 juni

ESF fonds ontvangt 10.000 euro veiling v...

Woensdag 13 juni mocht DUPAN's voorzitter Alex Koelewijn een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. het was de opbrengt van een gevei... Lees meer
07 juni

Herbevolking met jonge paling in Friese...

Stichting DUPAN heeft woensdag 6 juni in samenwerking met het ministerie van Economische zaken 517.000 jonge palinkjes uitgezet in Friesl... Lees meer
04 juni

Tienduizenden jonge palingen voor Kampen...

Op zaterdag 2 juni zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, De Goot en het... Lees meer
24 mei

Reactie DUPAN op opschorten project Kenn...

Stichting DUPAN is verrast door en verbaasd over het bericht van de Good Fish Foundation (GFF), waarin zij aangeeft de samenwerking met D... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

ClubGreen

ClubGreen deelt de kennis van meer dan 300 experts uit o.a. wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het vraaggesprek met Alex Koelewijn over paling en duurzaamheid.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.