Laden...

Reactie DUPAN op opschorten project Kennisplatform Aal door Good Fish Foundation

Stichting DUPAN is verrast door en verbaasd over het bericht van de Good Fish Foundation (GFF), waarin zij aangeeft de samenwerking met DUPAN op te schorten. DUPAN was niet op de hoogte van dit besluit toen het bericht op de website van GFF verscheen en werd verspreid onder stakeholders. Tot op dit moment is er over het bericht nog geen bestuurlijk overleg met GFF geweest.

Dat een onderzoeksproject waarin DUPAN betrokken is, de reden is voor het opschorten van de samenwerking door GFF, heeft DUPAN verbaasd.  Dat onderzoeksproject is namelijk geen DUPAN-project. De hoofdaanvrager en de subsidieontvanger is de vereniging voor beroepsvissers, netVISwerk. De aanvraag voor dit project, waarin DUPAN een van de vier mede-aanvragers is, werd al gedaan voordat DUPAN met GFF een projectaanvraag startte. 

De aanvraag en de toegekende subsidie aan netVISwerk voor dit wetenschappelijke onderzoeksproject, vormde voor het DUPAN-bestuur geen directe aanleiding om GFF daar op voorhand van op de hoogte te stellen, anders dan via de gebruikelijke vakmedia. Achteraf gezien en gelet op het ontstane ongenoegen bij GFF, was dat wellicht beter geweest. Het bestuur van DUPAN benadrukt echter dat de informatie niet met voorbedachte rade niet werd gedeeld. Temeer omdat het onderzoeksproject niet overlapt met, maar juist complementair is aan het kennisuitwisselingsproject met GFF.

Dat GFF of andere maatschappelijke organisaties door de hoofdaanvrager niet bij dit specifieke onderzoeksproject zijn betrokken, is omdat dit niet past binnen de betreffende projectcategorie: “Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij”. Het gaat in de praktische uitvoering om een samenwerking tussen beroepsvissers van netVISwerk en wetenschappers van Wageningen Marine Research, WEcR en NIOZ. 

In het nu opgeschorte kennisuitwisselingsproject met GFF worden maatschappelijke organisaties juist wél actief betrokken. De twee projecten sluiten daarom goed op elkaar aan. Stichting DUPAN betreurt dan ook het besluit van GFF om zonder overleg met een opschortingsverklaring naar buiten te treden. Al sinds de start van DUPAN in 2010 draagt DUPAN uit graag het gesprek met maatschappelijke organisaties aan te gaan. Nu dit is vervat in een samenwerkingsproject met GFF, zou het zonde zijn als misverstanden, zoals die zich nu voordoen, tot beschadiging van het wederzijdse vertrouwen zouden leiden.

Het bestuur van DUPAN is dan ook benieuwd naar de achtergronden van het besluit van GFF en staat open voor het gesprek.

 

Het bericht van GFF is hier te lezen

Meer nieuws
15 oktober

Historische palingaak meert aan in Enkhu...

Vrijdag 19 oktober meert de historische palingaak, de Korneliske Ykes II, aan op de kade van Vishandel Klooster in Enkhuizen. Deze replic... Lees meer
01 september

Paling Over De Dijk

In Zeeland zijn dit jaar voor het Paling Over De Dijk-project in zes sessies ruim 6.100 schieralen met gemiddeld gewicht van 902 gram ui... Lees meer
21 juni

Nieuwe standaard voor een verantwoorde p...

De Sustainable Eel Group (SEG) heeft een nieuwe standaard gepubliceerd voor de palingsector. De standaard is gericht op een verantwoorde... Lees meer
14 juni

ESF fonds ontvangt 10.000 euro veiling v...

Woensdag 13 juni mocht DUPAN's voorzitter Alex Koelewijn een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. het was de opbrengt van een gevei... Lees meer
07 juni

Herbevolking met jonge paling in Friese...

Stichting DUPAN heeft woensdag 6 juni in samenwerking met het ministerie van Economische zaken 517.000 jonge palinkjes uitgezet in Friesl... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

ClubGreen

ClubGreen deelt de kennis van meer dan 300 experts uit o.a. wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het vraaggesprek met Alex Koelewijn over paling en duurzaamheid.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.