Laden...

Paling over de Dijk van start

HARLINGEN | 8 okt. 2016.

Afgelopen zaterdag werd in Friesland een recordhoeveelheid van 1017 kilo schieraal - ofwel ruim duizend stuks - over de dijk gezet. Daarmee is het project “Paling over de Dijk” 2016 officieel gestart. Bij dit belangrijke moment waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit gemeente, provincie, sportvisserij en de palingsector.

Er wordt sinds eind augustus paling over de dijk gezet in totaal zes provincies (Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland). Beroepsvissers vangen de geslachtsrijpe palingen (schieralen) vlak voor de pompen van gemalen en waterkrachtcentrales weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee. Zo kunnen de palingen voor nageslacht zorgen en komt er uiteindelijk weer meer jonge paling naar Nederland. Want zolang de onneembare waterbarrières niet worden aangepast, kunnen ze er niet zelf langs en zijn ze voor overleving en voortplanting afhankelijk van menselijke hulp.

Tot nu toe werd alle uitgezette schieraal gevangen bij een migratieknelpunt: meestal zijn dat gemalen en waterkrachtcentrales. Dit jaar is echter voor het eerst schieraal uitgezet die niet voor migratieknelpunten is gevangen, maar gevangen is door Friese beroepsvissers binnen hun eigen quotum. Deze vis is in principe gevangen om verkocht te worden aan de vishandel, maar dit jaar hebben de Friese Bond van Binnenvissers en DUPAN afspraken gemaakt om 1.000 kilo schieraal uit dat quotum te halen en uit te zetten. Met een productie van miljoenen eitjes per kilo schieraal kan deze uitzet een grote bijdrage leveren aan de hoeveelheid jonge paling die over een half jaar wordt geboren: de schieraal doet er waarschijnlijk 6 tot 12 maanden over om van Nederland naar de 5.000 kilometer verderop gelegen paaigronden in de Sargassozee te zwemmen.

De geplande 1.000 kilo werd ruim gehaald en de kwaliteit van de schieraal bij de uitzet was zonder uitzondering prima: levendige vissen die meteen de diepte opzochten om de Waddenzee op te zwemmen. In totaal hebben acht Friese beroepsvissers de schieraal geleverd. Het project Paling over de Dijk duurt nog tot eind november 2016. 

Samenwerkende organisaties
In dit project werkt Stichting DUPAN samen met:

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waternet
 • Wetterskyp Fryslân
 • Hengelsportvereniging Hollands Kroon
 • HSV Het Snoekje
 • Sportvisserij Midden-Nederland
 • Sportvisserij Zuidwest-Nederland
 • Sportvisserij Friesland
 • NUON
 • Waterbedrijf Evides
 • Staatsbosbeheer, regio Zeeland
 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van EZ

Meer nieuws
27 januari

Wat zeggen ICES-cijfers over de palingst...

De ICES-cijfers zeggen niet zo zeer iets over de palingstand. Ze zeggen iets over de intrek van glasaal. Zoals de enorme stijging van de... Lees meer
01 januari

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen jaar werd veel bereikt voor de paling en ook 2020 ziet er veel belovend uit, zo sprak DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn tijdens d... Lees meer
19 december

Opvallende groei aantal grote volwassen...

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 20... Lees meer
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer
22 oktober

Enorme hoeveelheden palingen op grote ri...

Bij de waterkrachtcentrales van Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn, is de afgelopen anderhalve maand een ongekend grote hoeveelheid v... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.