Laden...

Level playing field voor visserij op paling

Wageningen, 19 december 2018

Vannacht heeft de Europese Commissie besloten dat de beperking van de visserij op paling vanaf volgend jaar voor alle landen in Europa gelijk is. In Nederland werd al in 2007 besloten gedurende drie maanden in het najaar niet meer beroepsmatig op paling te vissen. De landen in de Baltic deden dat vanaf dit jaar ook. Met dit besluit volgend nu dus ook alle andere Europese staten.

Met de aanvullende Europese maatregel, wordt de sport- en beroepsvisserij in Europa op hetzelfde niveau gebracht. Paling is een vis die in heel Europa voorkomt, en bescherming ervan moet dus ook op Europees niveau plaatsvinden. Daarmee kan beter worden berekend of de beschermingsmaatregelen ook effect hebben. 

Alex Koelewijn van Stichting DUPAN zegt hierover “De palingstand verdient een goed beschermingsniveau. Je moet afspraken met elkaar maken over de hoeveelheid die je verantwoord kunt benutten. Onbeperkte visserij kan op geen enkele vissoort, dus ook niet op paling. Nu de visserij voldoende is teruggebracht, wordt het tijd dat Europa ook de regelgeving rond waterbeheer aanscherpt. Het Europese leefgebied voor paling moet beter worden gemanaged. Er zijn teveel dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales die niet of nauwelijks te passeren zijn voor palingen op hun trektocht”.

Volgens Stichting DUPAN biedt de Europese Aalverordening, zoals deze sinds 2009 van kracht is, voldoende bescherming voor paling. Veel van de afspraken in dat plan, zoals een goede controle op de visserij en aanpassing van de waterwerken om de leefgebieden beter bereikbaar te maken, worden echter in veel landen onvoldoende nageleefd. Met een goede traceerbaarheid en goed waterbeheer kunnen nog grote stappen vooruit worden gemaakt.

Meer nieuws
27 januari

Wat zeggen ICES-cijfers over de palingst...

De ICES-cijfers zeggen niet zo zeer iets over de palingstand. Ze zeggen iets over de intrek van glasaal. Zoals de enorme stijging van de... Lees meer
01 januari

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen jaar werd veel bereikt voor de paling en ook 2020 ziet er veel belovend uit, zo sprak DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn tijdens d... Lees meer
19 december

Opvallende groei aantal grote volwassen...

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 20... Lees meer
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer
22 oktober

Enorme hoeveelheden palingen op grote ri...

Bij de waterkrachtcentrales van Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn, is de afgelopen anderhalve maand een ongekend grote hoeveelheid v... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.