Laden...

JournAAL

JournAal Juli 2019In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand - 5,2 miljoen jonge palingen erbij - Pootaaluitzet KIJG - Reproductie van paling in gevangenschap - Kennisplatform Aal met Good - Fish Foundation - Nederlandse palingaak in Londen JournAal Mei 2019Uitzonderlijk veel glasaal aan de Europese kusten - De toekomst van paling over de dijk - Themabijeenkomst Kennisplatform Aal JournAAL december 2018Veel positieve ontwikkelingen in 2018. Record Paling over de DIjk, ondanks lage waterstand. JournAal juli 2018Flinke stappen in het voortplantingsonderzoek Haringhandel helpt de palingstand Nieuwe standaard voor een verantwoorde palingsector gepubliceerd SEG pleit in Brussel voor strenger toezicht glasaalsmokkel Herbevolking met jonge paling in Friese boezem Tienduizenden jonge palingen voor Kampen e.o. Uitzet van pootaal in Elburg en Vinkeveen Monitoring glasaal Den Oever JounrAal mei 2018Goed jaar voor jonge paling in Friesland en Zeeland. Kennisproject voor duurzaam aalbeheer van start. DUPAN steunt ontwikkeling volledige traceerbaarheid glasaal. Good Fish Foundation en DUPAN werken samen aan het ‘Aalportaal’. Oproep aan sportvissers om grotere haken te gebruiken. Akkoord over Decentraal Aalbeheer (DAB). Natuurlijke intrek van glasaal neemt toe. JournAal december 2017In dit nummer: EMFZV bijdrage aan kunstmatig voortplanten van paling. Nederland loopt voorop met Paling Over De Dijk. JournAal augustus 2017 Special Blauwe HartDUPAN draagt de doelstellingen van Het Blauwe Hart een warm hart toe. Deze nieuwsbrief van Het Blauwe Hart vraagt aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit en de visstand in het IJsselmeergebied. JournAAL juni 2017JournAAL juni 2017 met: flinke verbetering palingstand en inzet peurvereniging Kampen JournAal mei 2017JournAal nr.1 mei 2017 Gesmokkelde paling terug in de natuur, Herbevolking randmeren, Stakeholderconsultatie Sustainable Eel Standard, Oproep samenwerking aan projectgroep Aalherstel, Herbevolking Duitsland. JournAAL december 2016JournAAL nr. 4 december 2016 Special Paling Over De Dijk, een project waarbij ruim 8.000 geslachtsrijpe palingen op weg zijn geholpen richting hun paaigronden in de Atlantische oceaan. Monitoring glasaal bij Den Oever JournAAL november 2016Project “Paling over de Dijk” in volle gang Internationale wetenschappers bundelen krachten voor palingkweek in Eelric Nieuw rapport Working Group on Eel (WGEEL) Franse glasaalvissers verkennen ESF-aanpak Palingfonds gaat Europees JournAAL juli 2016JournAAL nr. 2 juli 2016 JournAAL mei 2016JournAAL nr. 1 mei 2016 JournAAL december 2015In dit nummer: Duizenden palingen veilig op weg geholpen - Komende 4 jaar uitzet van jonge paling gegarandeerd - Puberende palingen op campus Wageningen UR - Hoe gaat het met de palingstand? JournAAL september 2015In dit nummer: 1,5 miljoen palingen uitgezet in de natuur - Het belang van uitzet - Toepassing van videotechnieken - Reproductie-onderzoek glasaal - Invloed vismigratievoorzieningen in Den Oever - Beroepsvissers zetten 24.000 pootaaltjes uit. JournAAL juni 2015In dit nummer: 863.000 jonge palingen uitgezet in de Randmeren 37.000 jonge palingen uitgezet in Kampen Uitzet pootaal Visserijvereniging Elburg Uitzet pootaal op 10 juni vanuit Spakenburg Vispassages Zeeland JounAAL juli 2015In dit nummer: 5 jaar DUPAN en Duurzaam Paling Fonds Jonge paling loopt de spuigaten uit Reproductie: grote stap richting duurzaamheid Wetenschap positief over glasaalintrek Baanbrekend bewijs nut uitzet paling Uitzet pootaaltjes in augustus JournAAL oktober 2014In dit nummer: Paling Over De Dijk met Nuon en Wetterskip Fryslân Recorduitzet in 2014: meer dan 8 miljoen jonge palingen Glasaal een stevig handje geholpen Aankomst glasaal stijgt in heel Europa Onderzoek naar effect dioxines JournAAL december 2014Special over Paling Over De Dijk 2014 JournAAL juni 2014In dit nummer: - Historische hoeveelheid jonge palingen in de natuur - 45.500 jonge palingen uitgezet in Kampen - 100-jarige in Elburg zet 5.000 jonge palingen uit - 85.000 pootaaltjes in Randmeren - Nederlandse glasaal over de dijk gezet - Studies Paling Over De Dijk en Balansberekeningen afgerond JournAAL maart 2014Uitgave met uitslag van het wetenschappelijk onderzoek Balansberekeningen, resultaten Paling Over De Dijk en uitzetdata glasaal in 2014. JournAAL december 2013Eerste resultaten Paling Over De Dijk 2013 JournAAL oktober 2013Special over Paling Over De Dijk, actie die geslachtsrijpe palingen veilig langs de gemalen en over de dijken naar zee helpt. JournAAL juni 2013Verslag SEG-conference: wetenschap ziet perspectief voor paling JournAAL mei 2013PDF bestand JournAAL jaargangen 2011-2012PDF bestand
Laatste Nieuws
18 september

ISEAL associate membership voor SEG Stan...

ISEAL heeft de Sustainable Eel Group (SEG) benoemd tot geassocieerd lid. De standaard voor paling die SEG ontwikkelde voldoet aan de inst... Lees meer
Nieuws
01 juli

In 10 jaar tijd veel bereikt voor de pal...

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum... Lees meer
30 juni

Nederlandse palingaak in Londen

Aan de oevers van de Theems, aan de Herritage Moorings, lag eind juni een bijzonder schip uit Nederland: de Korneliske Yske II. Deze repl... Lees meer
26 juni

Reproductie van paling in gevangenschap

Vallen, opstaan en verbeteren Nadat in 2018 in het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) grote stappen werden gezet in het repr... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.