Laden...

In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum in Londen, ter ere van het 10-jarig bestaan van de Sustainable Eel Group. Daar werden presentaties gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de smokkel van glasaal, de toestand van de palingstand, toekomstige verwachtingen en de certificering van paling voor consumptie.

Glasaalsmokkel

Jose Moreno (Europol), Miguel Ángel Pacheco (SEPRONA), Ian Guildford (UKWC) gaven presentaties over de vooruitgang die de autoriteiten boekten in het bestrijden van deze lucratieve smokkel naar Azië, sinds de Europol-conferentie op 6 april 2018 in Madrid. De schatting is dat 25% van de jaarlijkse aankomst van glasaal, ofwel 350 miljoen glasaaltjes, naar Azië wordt gesmokkeld, waarmee een totale marktwaarde van 3 miljard euro wordt gegenereerd. Voor zijn bijdrage aan het onderzoek naar smokkel van paling, kreeg SEG-wetenschaper Florian Stijn een award overhandigd uit handen van de Britse minister van Visserijzaken, mr. Robbert Goodwill (links op de foto rechtsboven).

Toestand van de palingstand

Uiteraard kwam in de diverse presentaties de palingstand naar voren. Hoe gaat het daarmee? Na de grote terugval van de hoeveelheid intrekkende glasaal rond de 60-er jaren, stelden wetenschappers en natuurbeschermers zich zeer sceptisch en terughoudend op bij de resultaten van het EU-aalbeheerplan en de inspanningen die gedaan worden om de palingstand te verbeteren. Daar lijkt nu een kentering in te zijn. Palingwetenschapper Willem Dekker stelde dat op basis van de officiële cijfers het recruitment van jonge aal In Europa toeneemt. “De gedurende decennia dalende lijn stijgt sinds 2010 en die lijn blijft zich omhoog voortbewegen”.

Toekomstverwachtingen

Volgens Kim Friedman, visserijdeskundige van de wereldvoedselorganisatie FAO, zal met het voortzetten van de huidige situatie over tien jaar de paling op de IUCN-lijst zakken van “critically endangered” naar “least concern”, de laagste trede. Als er drie generaties lang sprake is van een stabiel bestand, zijn er geen redenen om zo’n bestand op de kritisch bedreigde lijst te houden. Friedman besloot met de opmerking, Uitkomsten internationaal congres Londen In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand www.dupan.nl Palingwetenschapper Willem Dekker over het keerpunt en de stijgende lijn dat het juist nu de tijd is om een certificering in te voeren, om de menselijke benutting binnen de grenzen van de natuur te houden.

Certificering van paling voor consumptie

Op advies van MSC is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een specifiek op paling gerichte certificering: de SEG Standard. De reden daarvoor is dat palingbestand, vanwege haar levenscyclus en leefgebied, niet te schatten is. Paling past door het immense leefgebied en ongebruikelijke leefwijze simpelweg in geen enkel ander certificeringsprogramma. Daarom moest voor paling een specifieke standaard worden ontwikkeld. En omdat NGO’s de lat voor dergelijke standaarden hoog leggen, blijft de Sustainable Eel Group veel tijd en geld investeren in deze standaard. Bekende certificeringsontwikkelaars die ook de standaarden voor MSC, ASC en FSC-hout ontwikkelden, hebben hun kennis en kunde ingezet voor de SEG-Standard-certificering. Alex Senechal van CU Pesca, de certificeerder van de SEG Standard zei dat de SEG-certificering bijdraagt aan de verbetering van de palingstand en de sector transparanter maakt, waardoor b

Meer nieuws
04 juni

Tienduizenden jonge palingen voor Kampen...

Op zaterdag 2 juni zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, De Goot en het... Lees meer
24 mei

Reactie DUPAN op opschorten project Kenn...

Stichting DUPAN is verrast door en verbaasd over het bericht van de Good Fish Foundation (GFF), waarin zij aangeeft de samenwerking met D... Lees meer
11 april

Miljoenen baby-palinkjes te water in Zee...

De Grevelingendam bij Bruinisse in Zeeland vormde woensdag 11 april het decor voor de herbevolking van de Zeeuwse wateren met jonge palin... Lees meer
06 april

Grootschalig smokkelnetwerk opgerold

Met de arrestatie van 10 personen uit Spanje, Marokko en China is een netwerk voor de grootschalige smokkel van glasaal opgerold. In tota... Lees meer
28 maart

Meer dan 1,5 miljoen jonge palingen uitg...

Lemmer, 28 maart 2018 – In Friesland zijn vandaag 1.560.000 palingen uitgezet. Het gaat om de jongste variant, zogenaamde glasaal. Met... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.