Laden...

Eindrapport EU-evaluatie aalregulering

De conclusie van die evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze wordt dan ook niet gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“De EU-palingverordening (2007) verplichtte de lidstaten (lidstaten) om aalbeheerplannen op te stellen voor hun stroomgebieden, die belangrijke palingleefgebieden vormen. De belangrijkste maatregelen waren onder meer het terugdringen van de visserijsterfte en het verbeteren van de uittrek van schieraal, voornamelijk door de migratieroutes te verbeteren. Bij deze evaluatie is onderzocht of er wijzigingen in de verordening en/ of de uitvoering ervan nodig zijn.

Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de rivierconnectiviteit en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU.

Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.” Met dat laatste wordt met name de sterfte door gemalen en waterkrachtcentrales mee bedoeld.

Lees ook:

-       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

-       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

Foto: om het effect van gemalen en waterkrachtcentrales te verminderen zolang deze niet voor de palingtrek geschikt zijn, zet DUPAN sinds 2012 jaarlijks vele duizenden palingen "over de dijk" op vrije trekroutes naar zee.

Meer nieuws
26 mei

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwe...

De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.0... Lees meer
20 mei

207.000 jonge palingen uitgezet in Fries...

Wageningen, 20 mei 2020 – Gisteren is de Friese natuur herbevolkt met 207.000 jonge palingen. Friese beroepsvissers verzamelden zich in... Lees meer
23 april

Historisch grote hoeveelheid jonge paling

Goed aalbeheer loont, volgens de laatste berichten 2020 is een geweldig jaar voor de intrek van glasaal, ofwel jonge paling. Zulke h... Lees meer
20 april

Eindrapport EU-evaluatie aalregulering

De conclusie van die evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze wordt dan ook niet gewijzigd. In... Lees meer
30 maart

Proeven van palingpracht

Zaterdag 28 maart 2020 schreef de Telegraaf een artikel over de paling. Dupan voorzitter Alex Koelewijn werd geïnterviewd voor het stuk.... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.