Laden...

DUPAN steunt een verantwoorde aanpak palingvisserij in Baltische Zee

Gisteren heeft de Europese Commissie een verbod voorgesteld op sportvisserij en commerciële palingvisserij in de internationale wateren van de Baltische Zee. DUPAN ziet in dit voorstel een duidelijk signaal dat Europa zoekt naar meer bescherming van de paling, maar is ervan overtuigd dat een bredere aanpak van de palingproblematiek succesvoller is.

Het voorstel van de commissie is gebaseerd op een ICES-advies van mei dit jaar. Volgens dit advies hebben alle maatregelen die de EU vanaf 2007 heeft ingevoerd om de palingstand te beschermen nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De palingstand is daarom nog steeds aangemerkt als ernstig bedreigd. De nieuwe voorgestelde maatregel moet de hoeveelheid uittrekkende, geslachtsrijpe palingen van de Baltische Zee naar de oceaan vergroten. Wetenschappers zien de hoeveelheid uitrekkende palingen als belangrijke voorwaarde voor verbetering van de palingstand.

Om die reden steunt DUPAN de gedachte van de commissie achter de voorgestelde maatregel. DUPAN is echter van mening dat een veel bredere aanpak nodig is: overal in Europa waar paling voorkomt en niet alleen gericht op visserij. DUPAN wil er daarnaast bij de DG Environment op aandringen de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel te verbeteren.

Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa zulke brede natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalgoten en uitzet van jongen paling en ‘paling over de dijk’ tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Er is geen vissoort die zo wijd verspreid is over Europa als paling. Daarmee vormt deze vis een uiterst goede indicator voor de toestand van rivierdelta’s, zeeën en oceanen Door verlies aan habitat spreekt men over een afname van het aalbestand tot 10% van de vorige eeuw, exacte cijfer ontbreken echter. DUPAN pleit daarom voor diepgaander onderzoek naar de biologische aspecten van paling en de  dynamiek van de palingbestanden. Met die kennis kan het beheer van paling effectiever worden ingericht.

In samenwerking met wetenschappers, NGO’s en de sector is een standaard ontwikkeld (de Stustainable Eel Standard) die de palingstand helpt te beschermen en zorgt voor een verantwoorde benutting. Deze standaard is in veel landen omarmd en ondergaat op dit moment een onafhankelijke evaluatie ten behoeve van een ISEAL-accreditatie.

Meer nieuws
21 juni

Nieuwe standaard voor een verantwoorde p...

De Sustainable Eel Group (SEG) heeft een nieuwe standaard gepubliceerd voor de palingsector. De standaard is gericht op een verantwoorde... Lees meer
14 juni

ESF fonds ontvangt 10.000 euro veiling v...

Woensdag 13 juni mocht DUPAN's voorzitter Alex Koelewijn een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. het was de opbrengt van een gevei... Lees meer
07 juni

Herbevolking met jonge paling in Friese...

Stichting DUPAN heeft woensdag 6 juni in samenwerking met het ministerie van Economische zaken 517.000 jonge palinkjes uitgezet in Friesl... Lees meer
04 juni

Tienduizenden jonge palingen voor Kampen...

Op zaterdag 2 juni zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, De Goot en het... Lees meer
24 mei

Reactie DUPAN op opschorten project Kenn...

Stichting DUPAN is verrast door en verbaasd over het bericht van de Good Fish Foundation (GFF), waarin zij aangeeft de samenwerking met D... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

ClubGreen

ClubGreen deelt de kennis van meer dan 300 experts uit o.a. wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het vraaggesprek met Alex Koelewijn over paling en duurzaamheid.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.