Laden...

Duitsland start met palingfonds

De Duitse organisatie voor de palingsector, Initiative zur Förderung des Europäischen Aals e.V. (IFEA), is gestart met een palingfonds. Het internationale palingfonds ESF (Eel Stewardhip Fund) wordt uitgegeven door de Eel Stewardship Association. Deze in 2015 gestarte vereniging heeft Duitsland en Nederland als lid. ESF is een internationaal collectief merk.

Duitse vissers, kwekers en palinghandelaren werken samen aan de verbetering van de palingstand in Duitsland. Door hun lidmaatschap van ESA, dragen zij via het ESF tevens bij aan het goede werk van de Sustainable Eel Group (SEG). Binnen SEG werken een internationale groep van wetenschappers, natuurorganisaties en de sector samen aan het ontwikkelen van een duurzaamheidsstandaard voor aal.

Stichting DUPAN is lid van ESA. In de komende tijd wordt uitbreiding van het fonds naar andere landen in Europa verwacht. Met het ESF wil de Europese palingsector substantieel bijdragen aan de verbetering en een duurzaam beheer van de palingstand in Europa en het verbeteren van de wetenschappelijke kennis rondom deze mysterieuze vis.

 

Meer nieuws
05 december

Verduurzaming palingvisserij in de Randm...

De palingvissers in de Visstandbeheer Commissie (VBC) Randmeren gaan vanaf 2017 vrijwillig fuiken met wijdere ringen gebruiken. Deze maat... Lees meer
03 december

Traceerbaarheid van glasaal is wereldwij...

Deze week schreef het Japanse Nikkei over de illegale glasaalhandel in Japan. Daarbij werd ervoor gepleit dat deze handel internationaal... Lees meer
25 oktober

Internationale wetenschappers bundelen k...

Een internationaal gezelschap van palingexperts trof elkaar deze week in Wageningen bij het startsymposium van het Eel Reproduction Innov... Lees meer
11 oktober

Paling over de Dijk van start

HARLINGEN | 8 okt. 2016. Afgelopen zaterdag werd in Friesland een recordhoeveelheid van 1017 kilo schieraal - ofwel ruim duizend stu... Lees meer
04 juli

Palingen geboren op campus Wageningen UR

Wageningen University & Research Centre boekt snelle vooruitgang in onderzoek naar kunstmatige voortplanting van paling Na slechts ee... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.