Laden...

Uitzet jonge paling voor onderzoek palingstand

Bij Viskwekerij Valkenswaard zijn op 6 mei jonge palingen uitgezet in het kader van een grootschalig onderzoek.  Het Ministerie van EL&I heeft aan de Stichting DUPAN een innovatiesubsidie verstrekt voor dit 250.000 euro kostend onderzoek naar de effecten van uitzet van jonge paling en hoe de kweeksector optimaal kan bijdragen aan het herstel van de dalende palingpopulatie.

Jan van Mechelen (l) van Viskwekerij Valkenswaard en Hans Boon (Aquaculture Experience) zetten jonge paling uit.

 

De subsidie werd verstrekt in het kader van de regeling Innovatie in de visketen. Van de subsidie is 30% gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF). De Stichting DUPAN, die het initiatief nam, draagt 50.000 euro bij. Onderzocht wordt hoe jonge, opgekweekte paling (pootaal) en natuurlijke, jonge paling (glasaal) opgroeien in de natuur en welke soort het meeste rendement oplevert voor de palingpopulatie. De palingpopulatie of palingstand in Nederland en Europa baart zorgen. Het natuurlijke leefgebied - de Europese binnenwateren - is voor jonge paling de laatste 50 jaar steeds slechter bereikbaar geworden door dammen, sluizen en dijken.  Paling wordt in de Sargasso Zee geboren en zwemt naar de Europese kust. Ze groeit op in het binnenwater en wordt geslachtsrijp. Vervolgens wil de paling weer terug naar zee om te paaien, maar ook dan wordt paling belemmerd door de vele barrières. De gegevens vormen belangrijke informatie voor het 'Decentraal aalbeheerplan' van de Combinatie van Beroepsvissers, waarvoor een pilot loopt in Friesland. Deze pilot is gericht op een sneller herstel van de palingstand dan met het huidige Europese herstelplan mogelijk is.

De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Witteveen & Bos en Aquacultere Experience in samenwerking met Viskwekerij Valkenswaard en de Stichting DUPAN.

Laatste Nieuws
27 januari

Wat zeggen ICES-cijfers over de palingst...

De ICES-cijfers zeggen niet zo zeer iets over de palingstand. Ze zeggen iets over de intrek van glasaal. Zoals de enorme stijging van de... Lees meer
Nieuws
01 januari

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen jaar werd veel bereikt voor de paling en ook 2020 ziet er veel belovend uit, zo sprak DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn tijdens d... Lees meer
19 december

Opvallende groei aantal grote volwassen...

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 20... Lees meer
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.