Laden...

Uitzet jonge paling voor onderzoek palingstand

Bij Viskwekerij Valkenswaard zijn op 6 mei jonge palingen uitgezet in het kader van een grootschalig onderzoek.  Het Ministerie van EL&I heeft aan de Stichting DUPAN een innovatiesubsidie verstrekt voor dit 250.000 euro kostend onderzoek naar de effecten van uitzet van jonge paling en hoe de kweeksector optimaal kan bijdragen aan het herstel van de dalende palingpopulatie.

Jan van Mechelen (l) van Viskwekerij Valkenswaard en Hans Boon (Aquaculture Experience) zetten jonge paling uit.

 

De subsidie werd verstrekt in het kader van de regeling Innovatie in de visketen. Van de subsidie is 30% gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF). De Stichting DUPAN, die het initiatief nam, draagt 50.000 euro bij. Onderzocht wordt hoe jonge, opgekweekte paling (pootaal) en natuurlijke, jonge paling (glasaal) opgroeien in de natuur en welke soort het meeste rendement oplevert voor de palingpopulatie. De palingpopulatie of palingstand in Nederland en Europa baart zorgen. Het natuurlijke leefgebied - de Europese binnenwateren - is voor jonge paling de laatste 50 jaar steeds slechter bereikbaar geworden door dammen, sluizen en dijken.  Paling wordt in de Sargasso Zee geboren en zwemt naar de Europese kust. Ze groeit op in het binnenwater en wordt geslachtsrijp. Vervolgens wil de paling weer terug naar zee om te paaien, maar ook dan wordt paling belemmerd door de vele barrières. De gegevens vormen belangrijke informatie voor het 'Decentraal aalbeheerplan' van de Combinatie van Beroepsvissers, waarvoor een pilot loopt in Friesland. Deze pilot is gericht op een sneller herstel van de palingstand dan met het huidige Europese herstelplan mogelijk is.

De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Witteveen & Bos en Aquacultere Experience in samenwerking met Viskwekerij Valkenswaard en de Stichting DUPAN.

Laatste Nieuws
17 mei

Herbevolking ruim driekwart miljoen jong...

In samenwerking met het ministerie van Economische zaken heeft Stichting DUPAN meer dan driekwart miljoen jonge palinkjes uitgezet in Fri... Lees meer
Nieuws
21 maart

Markermeer herbevolkt met ruim 2 miljoen...

Donderdag 21 maart zijn ruim 2 miljoen glasaaltjes - jonge palingen - uitgezet in het Markermeer en de randmeren. Hiermee wordt een impul... Lees meer
07 maart

Randmeren herbevolkt met 2,5 miljoen jon...

Zeewolde/ Spakenburg, Woensdag 6 maart Vandaag zijn bijna 2,5 miljoen glasaaltjes - jonge palingen - uitgezet in de Zuidelijke randme... Lees meer
17 januari

Onderzoeksproject Duurzaam Aalbeheer doo...

Het DAK-project onderzoek de mogelijkheden voor verbetering van het Nederlandse aalbeheer. Lees hier het hele artikel (Visserij Nieuws 1... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.