Laden...

Aan de kust bij Den Oever zijn in het voorjaar van 2014 zo’n 400.000 jonge palingen gevangen. 365.000 werden er over de kustbarrière in het binnenwater gezet, waar ze opgroeien. 35.000 jonge palingen werden gemerkt en weer teruggeplaatst. Onderzocht is of de palinkjes zelfstandig langs de kustbarrière kunnen komen.

Aangenomen wordt dat de palingstand laag is, omdat de jonge paling, ook wel glasaal genoemd, niet zelfstandig het zoete binnenwater kan bereiken. Daarom worden - als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan - miljoenen glasalen voor de kusten van Frankrijk en Engeland gevangen en overal in Europa uitgezet. In Nederland is de vangst van glasaal niet toegestaan. De afgelopen vier jaar is er sprake van een sterke stijging van de hoeveelheid glasaal aan de kusten. Daarom is nu onderzocht of er ook in Nederland glasaal gevangen kan worden om deze in het binnenwater weer uit te zetten.

Tussen 24 maart en 2 juni werd bij den Oever door Visserij Service Nederland op glasaal gevist, onder toeziend oog van de controleurs van Hengelsportvereniging Hollands Kroon.  Na elke lichting van de netten werd de gevangen glasaal gewogen, geteld en direct  uitgezet in het binnenwater. Imares, het visserijinstituut van de universiteit van Wageningen, onderzocht in hoeverre de glasaaltjes in staat zijn de gesloten kust te passeren. Daaruit bleek dat slechts een gering gedeelte van de gemerkte glasaaltjes verder langs de kust, via de Stevinsluis het zoete water wist binnen te komen. DUPAN pleit er daarom voor om de glasaaltjes overal in Nederland te vangen en over te zetten.

Over 10 – 15 jaar, als de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, zullen ze naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. DUPAN hoopt dat tegen die tijd de kustbarrières zijn aangepast, zodat de palingen er zelfstandig langs kunnen.

Het onderzoek werd gefinancierd uit het Duurzaam Paling Fonds en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Download hier het projectrapport

Download hier het onderzoeksrapport van Imares

Laatste Nieuws
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer
Nieuws
22 oktober

Enorme hoeveelheden palingen op grote ri...

Bij de waterkrachtcentrales van Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn, is de afgelopen anderhalve maand een ongekend grote hoeveelheid v... Lees meer
11 oktober

Houdt u van paling?

Houdt u van paling? In deze onafhankelijke enquete van de Christelijke Hogeschool Ede kunt u aangeven of u van paling houdt, hoe u he... Lees meer
01 juli

In 10 jaar tijd veel bereikt voor de pal...

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.