Laden...

In de gezaghebbende wetenschappelijke publicaties van uitgeverij Elsevier verscheen in april 2018 een artikel met de uitkomsten van een onderzoek naar de overleving van door sportvissers gevangen en weer teruggezette paling. Daaruit blijkt dat met name het vissen met kleine haakjes grote schade toebrengt aan gevangen palingen, doordat aas met die kleine haakjes vaak ingeslikt wordt. De wetenschappers adviseren sportvisserij dan ook om grotere haken te gebruiken en aas dat minder aantrekkelijk is voor paling.; zeker als er bij donker wordt gevist, het ideale moment om paling te vangen.

Uit dit onderzoek naar palingsterfte door sportvisserij blijkt dat deze sterfte varieert van gemiddeld 36 %. 

Volgens een door Wageningen Marine Research (voormalig IMARES) opgesteld rapport uit 2015  kunnen de vangsten van paling door sportvissers worden onderverdeeld naar

gevangen en meegenomen (435.000 stuks) en gevangen en weer teruggezet (1.584.000 stuks). Van de teruggezette palingen sterven 570.000 stuks, alsnog. Tellen we daar de 435.000 meegenomen palingen bij op,  dan onttrekken sportvissers in Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljoen palingen, rond de 200.000 kilo. Ter vergelijk: de totale palingvangst van

alle Nederlandse beroepsvissers bedraagt een kleine 300.000 kilo. Het standpunt van Sportvisserij Nederland dat de sportvisserij "geen impact heeft op de palingstand" is daarmee ontkracht: sportvissers zijn in Nederland  verantwoordelijk voor een groot deel van palingsterfte door visserij. Het wordt daarom tijd dat de sportvisserij en de beroepsvisserij de onderlinge strijd staken en juist gezamenlijk gaan optrekken om zo een sneller herstel van de palingstand mogelijk te maken.

Het volledige artikel is hier te lezen

Lees hier het onderzoeksrapport van Wageningen Marine Research

Laatste Nieuws
27 januari

Wat zeggen ICES-cijfers over de palingst...

De ICES-cijfers zeggen niet zo zeer iets over de palingstand. Ze zeggen iets over de intrek van glasaal. Zoals de enorme stijging van de... Lees meer
Nieuws
01 januari

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen jaar werd veel bereikt voor de paling en ook 2020 ziet er veel belovend uit, zo sprak DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn tijdens d... Lees meer
19 december

Opvallende groei aantal grote volwassen...

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 20... Lees meer
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.