Laden...

50% van diep gehaakte Europese paling sterft na terugzetting

Duitse en Noorse wetenschappers tonen aan dat van palingen die (diep)gehaakt worden en teruggezet, 50% sterft als gevolg van verwondingen door de scherpe haken. Door de resultaten van dit onderzoek in verband te brengen met de laatste ICES-rapportage (ICES WGEEL report 2015) wordt duidelijk welke sterftecijfers in Nederland worden veroorzaakt door sportvissers, die overdag en 's nachts met haken met wormen vissen.

Berekening: In Nederland worden per jaar 404.000 palingen meegenomen. Daarnaast zetten sportvissers 1.584.000 palingen terug na de vangst.  De helft daarvan gaat volgens de wetenschappers  binnen 24 dagen dood. Zij onderzoeken nog hoeveel palingen er na die 24 dagen sterven. Berekening: uitgaande van een gemiddeld gewicht van 250 gram (duimdik):  50% van 1.584.000 = 792.000 x 0,25 kilogram = 198.000 kilogram. Daarbij opgeteld de 404.000 stuks die sportvissers niet terugzetten, maar meenemen = 101.000 kilogram. Totaal 299.000 kilo paling die sterft als gevolg van sportvisserij.

Beide rapporten zijn hieronder te downloaden.

 

Samenvatting:

De Europese aal (Anguilla anguilla) is een commercieel en recreatief belangrijke doelsoort in de visserij. In de afgelopen decennia zijn de visbestanden voor deze soort dramatisch in omvang afgenomen en is de aal aangemerkt als ernstig bedreigd. Om de visserijsterfte terug te brengen, hebben verschillende Europese landen de visserij stilgelegd of strengere beheersmaatregelen geïntroduceerd waardoor in de recreatievisserij gevangen vis vaker wordt teruggezet. In deze studie is met behulp van röntgenopnames onderzoek gedaan naar mechanismen van haakuitwerping bij diep gehaakte, van de lijn gesneden paling, en zijn de percentages voor haakuitwerping, mortaliteit na terugzetting en subletale effecten in gevangenschap gekwantificeerd. De alen werden met vier verschillende soorten haken gevangen en gedurende 23 weken gevolgd in een waterbassin. Tevens werden op dag 0, 1, 3, 10, 24, 54, 115 en 163 na de vangst röntgenopnames van de alen gemaakt. Na 163 dagen was het totale percentage haakuitwerping voor kleinere haken significant hoger (41,2%) dan voor grotere haken (0,0%), en dit percentage nam toe met vislengte. De mortaliteit na terugzetting varieerde tussen 27,3% en 50,0% na 23 weken (niet gecorrigeerd voor vasthouden en andere handelingen), waarbij er geen significant verschil was tussen de vier gebruikte haaksoorten. Bij de meeste dode alen hadden de haken maagperforaties veroorzaakt die leidden tot inwendige bloedingen en het binnendringen van maagsappen in de lichaamsholte, met dodelijke afbraak en ontsteking van vitale organen als gevolg. In landen waar vissen op paling verboden is, wordt er bij vissers op aangedrongen de bijvangst van aal zoveel mogelijk te beperken. Palingvissers dienen gebruik te maken van het juiste vistuig en aas en de juiste methodes toe te passen (bijvoorbeeld zeer grote haken gebruiken, onmiddellijk ‘aanslaan’ bij aanbeet) om diep haken en de vangst van ondermaatse paling te beperken, om op die manier uiteindelijk de instandhouding van de aal te bevorderen.

Download hier het volledige rapport (Engelse versie)

Download hier het volledige rapport (Nederlandse versie)

Download hier het ICES-rapport

 

Stichting DUPAN spant zich in voor het herstel van de palingstand in Nederland en Europa. Daarom onderzoekt de stichting met de hulp van wetenschappers de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de palingstand. Zo liet de stichting het gedrag in de natuur van uitgezette jonge paling onderzoeken. Via het rapport Balansberekeningen werd bepaald hoeveel jonge paling er uitgezet moet worden om de invloed van visserij en kwekerij tot nul te reduceren. Op dit moment werkt DUPAN met de universiteit van Wageningen aan de reproductie van glasaal (het kweken van jongen in gevangenschap).

Laatste Nieuws
27 januari

Wat zeggen ICES-cijfers over de palingst...

De ICES-cijfers zeggen niet zo zeer iets over de palingstand. Ze zeggen iets over de intrek van glasaal. Zoals de enorme stijging van de... Lees meer
Nieuws
01 januari

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen jaar werd veel bereikt voor de paling en ook 2020 ziet er veel belovend uit, zo sprak DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn tijdens d... Lees meer
19 december

Opvallende groei aantal grote volwassen...

Het aantal grote volwassen palingen, of schieralen, die onder andere bij de waterkrachtcentrales bij Maurik en Lith passeren, is sinds 20... Lees meer
08 november

Internationale wetenschap ziet herstel v...

De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het v... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.