Laden...

Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland

In opdracht van Rijkswaterstaat is door Deltares onderzoek gedaan naar de knelpunten en migratievoorzieningen op de migratieroutes voor aal naar de belangrijke leefgebieden in Nederland

De Aal komt in nagenoeg al het Nederlandse binnenwater voor. Zodoende zijn er duizenden barrières, die de Aal belemmeren tijdens de migratie van en naar de leefgebieden. De huidige studie geeft een overzicht van belangrijke leefgebieden en migratieroutes voor de Aal in

Nederland. Verder zijn een groot aantal migratieknelpunten geïdentificeerd die zich bevinden in de waterlichamen van de Kaderrichtlijn Water. Daarbij is een landelijke prioritering gemaakt van de ruwweg 30 voor Aal belangrijkste migratieknelpunten (gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales).

Download hier het onderzoek

Laatste Nieuws
01 juli

In 10 jaar tijd veel bereikt voor de pal...

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum... Lees meer
Nieuws
30 juni

Nederlandse palingaak in Londen

Aan de oevers van de Theems, aan de Herritage Moorings, lag eind juni een bijzonder schip uit Nederland: de Korneliske Yske II. Deze repl... Lees meer
26 juni

Reproductie van paling in gevangenschap

Vallen, opstaan en verbeteren Nadat in 2018 in het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) grote stappen werden gezet in het repr... Lees meer
17 mei

Herbevolking ruim driekwart miljoen jong...

In samenwerking met het ministerie van Economische zaken heeft Stichting DUPAN meer dan driekwart miljoen jonge palinkjes uitgezet in Fri... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.