Laden...

Hoe komen vissen veilig langs een groot gemaal?

Den Helder - Zaterdag 14 mei 2011 zet het hoogheemraadschap de deuren van gemaal De Helsdeur in Den Helder open voor publiek. Iedereen kan dan komen kijken hoe vissen veilig langs een groot gemaal kunnen komen.

Gemaal De Helsdeur is een van de vele gemalendie zorgen voor onze veiligheid. Evenals de vele sluizen en stuwen in ons land. Van levensbelang voor de inwoners, maar voor vissen vaak gevaarlijke en onneembare barrières. Wij laten bij De Helsdeur zien hoe met speciale voorziening aan het gemaal ook aan vissen veiligheid wordt geboden.

Veel vissen zwemmen van het ene naar het andere water en van zout naar zoet water. Dit doen ze om zich te kunnen voortplanten, te groeien of te overwinteren. In heel Europa hebben vele vissoorten het moeilijk, omdat ze niet of slecht in staat zijn van het ene naar het andere leefgebied te kunnen komen. Met bijvoorbeeld de aanleg van vispassages proberen wij dit in ons beheergebied te verbeteren. Ook worden door het hele gebied natuurvriendelijke oevers ingericht en draagt baggeren bij aan gezond water voor de vissen.

Voortplanting

De aal is een bedreigde diersoort in Nederland. In de Noord-Hollandse polders wordt de aal na een jaar of 10 volwassen en wil dan naar de Sargassozee (een langwerpige regio in het noorden van de Atlantische Oceaan) om zich voort te planten. Een stekelbaars moet juist naar zee om flink te groeien, maar plant zich voort in zoet water, in de polder.

Om ervoor te zorgen dat dit kan, zijn in gemaal De Helsdeur in Den Helder maatregelen genomen. In één van de spuikokers zijn 'brievenbussen' aangebracht waardoor de vissen bij gelijk tij naar binnen zwemmen. De komende jaren worden circa 55 migratieknelpunten opgelost. Hoewel de aanpak hierbij vooral gericht is op aal (paling), stekelbaars en spiering, profiteren ook de andere vissoorten mee.

Laatste Nieuws
01 juli

In 10 jaar tijd veel bereikt voor de pal...

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum... Lees meer
Nieuws
30 juni

Nederlandse palingaak in Londen

Aan de oevers van de Theems, aan de Herritage Moorings, lag eind juni een bijzonder schip uit Nederland: de Korneliske Yske II. Deze repl... Lees meer
26 juni

Reproductie van paling in gevangenschap

Vallen, opstaan en verbeteren Nadat in 2018 in het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) grote stappen werden gezet in het repr... Lees meer
17 mei

Herbevolking ruim driekwart miljoen jong...

In samenwerking met het ministerie van Economische zaken heeft Stichting DUPAN meer dan driekwart miljoen jonge palinkjes uitgezet in Fri... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.