Laden...

Gezamenlijke verklaring voor vismigratie

In een gezamenlijke verklaring heeft een groot aantal Europee visserij- en natuurorganisaties opgeroepen tot het verbeteren van de vismigratiemogelijkheden voor Europese vissoorten, zoals paling. De oproep wordt gedaan in het kader van de World fish Migration Day, op 21 april a.s.

De verklaring is hier te downloaden

Meer activiteiten
26 mei

DUPAN ageert tegen onderzoek gemalen

De Stichting DUPAN is het geheel niet eens met het artikel “Vermalen van vis is vooral een volkssprookje” van Jelle Boonstra in de Stent... Lees meer
24 mei

Verzoek om afwijzing waterkrachtcentrale...

DUPAN heeft het college van provinciale Staten van de provincie Limburg gevraagd om af te zien van haar voorgenomen besluit voor de bouw van... Lees meer
29 april

Uitzet glasaal Friesland

Vandaag zijn in verschillende delen van Friesland ruim een miljoen jonge palingen uitgezet. Deze massale uitzet is de grootste in een reeks... Lees meer
21 april

Uitzet glasaal

DUPAN zet een half miljoen glasalen uit in het Veerse Meer. Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met het ministerie van LNV... Lees meer
21 april

Convenant ondertekend door sector

Beroepsvissers, viskwekers en visverwerkers hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daar... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.