Laden...

85.000 pootaaltjes uitgezet door Foppen en DUPAN

In de Randmeren bij Harderwijk werden rond de 85.000 jonge palingen, zogenaamde pootaaltjes, uitgezet. Foppen Visserijbedrijf HK 78 coördineerde de uitzet op drie verschillende locaties. Stichting DUPAN draagt via het Duurzaam Paling Fonds® de helft van de aankoopkosten van de pootaal. Met deze extra uitzet wordt door de palingsector een bijdrage geleverd aan een versneld herstel van de palingstand.

Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN verklaarde: “Het Duurzaam Paling Fonds is door de sector opgericht om aanvullende maatregelen te kunnen treffen die nodig zijn om de paling in Nederland te helpen. Wij steunen daarom initiatieven van onze leden, zoals vandaag van Foppen, om jonge palingen uit te zetten. Buiten de maatregelen die we met de overheid hebben afgesproken in het kader van het Aalherstelplan, doen we meer om de palingstand eerder op het gewenste niveau te krijgen”.

Schipper Herman Bruinink zette met de HK8 150 kg (42.500 stuks) uit in het Veluwemeer tussen Harderwijk en de Klink (ter hoogte van Biddinghuizen). Schipper Dirk Meijvogel zette met de HK 79 100 kg. (ruim 28.000 stuks) uit in het Nuldernauw tussen Harderwijk en Horst. Schipper Herman ten Have zette vervolgens nog eens 50 kg. (ruim 14.000 stuks) uit bij Elburg.

Een groot deel van de pootaal werd vanaf een vlet uitgezet om zo dicht mogelijk onder de rietkraag te kunnen komen, waar de jonge palinkjes bescherming en voedsel kunnen vinden.

Hulp van de overheid en de sector

Dit jaar worden zo'n 90 miljoen jonge palingen naar geschikt leefgebied in de natuur geholpen. Ongeveer 10% daarvan wordt in de Nederlandse natuur vrijgelaten. In het kader van het NederlandsAalherstelplan, mede-gefinancierd door het Europees Visserijfonds, zette de Nederlandse sector tussen 2010 en 2014 bijna 8,5 miljoen jonge palingen uit. Daarnaast waren er diverse particuliere initiatieven. Tussen 2009 en 2011 bijvoorbeeld, zette Foppen Visserijbedrijf HK 78, in samenwerking met enkele supermarkten, een half miljoen glas- en pootalen uit in de randmeren. Die uitzet werd gemonitord door Wetenschappelijk instituut Imares. Vanaf 2010 vinden met steun van het Duurzaam Paling Fonds® op diverse plekken in Nederland projecten plaats waarbij jonge palingen in de natuur worden vrijgelaten en volwassen palingen over de dijk naar zee worden geholpen.

Herstel van de palingstand

De palingstand is in de afgelopen decennia te ver gedaald. Reden: paling is een trekvis, die op de oceaan wordt geboren en in zoet water wil opgroeien. Als hij volwassen is wil hij terug naar de oceaan om voor nageslacht te zorgen. Maar onze kusten zitten potdicht. Dijken, dammen, sluizen, pompen van gemalen en waterkrachtinstallaties maken het palingen bijna onmogelijk om op eigen kracht ons land in en uit te zwemmen.  In 2009 trad daarom de Europese Aalverordening in werking. Hierdoor zijn herstelmaatregen mogelijk. In Nederland zet Stichting DUPAN zich in om het herstel met extra maatregelen te nog meer te versnellen. Sinds vier jaar laat de aankomst van jonge paling in Europa weer stijgende cijfers zien. Dit jaar is er zelfs sprake van de grootste aankomst sinds 15 jaar. DUPAN blijft de komende jaren sterk inzetten op duurzaamheid.

Meer activiteiten
09 mei

Bezoek Europarlementariër Spakenburg

Annie Schreijer-Pierik bezocht de palingsector in Bunschoten-Spakenburg. Volgens Annie is de connectie tussen economie en cultuur bijna n... Lees meer
19 april

Gezamenlijke verklaring voor vismigratie

In een gezamenlijke verklaring heeft een groot aantal Europee visserij- en natuurorganisaties opgeroepen tot het verbeteren van de vismig... Lees meer
16 maart

Uitzet glasaal ESF-fonds

Op vrijdag 16 maart heeft DUPAN in samenwerking met netVISwerk de rivier de Eem herbevolkt met glasaal.  In totaal werden zo’n 30... Lees meer
20 oktober

"Paling Over De Dijk" in Friesland

Wageningen/ Harlingen, 16 oktober 2017 In de periode september t/m november 2017 wordt in verschillende provincies het project “Pa... Lees meer
06 mei

Veel jonge paling uitgezet rondom Kampen

Op zaterdag 6 mei zijn in de gemeente Kampen ruim 25.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep en De Goot. Dit gebeurde op initiatief... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.