Laden...

"Paling Over De Dijk" in Friesland

Wageningen/ Harlingen, 16 oktober 2017

In de periode september t/m november 2017 wordt in verschillende provincies het project “Paling Over De Dijk” uitgevoerd. Met dit project wordt de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd.

Palingen trekken in het najaar richting zee, maar worden belemmerd door gemalen. Beroepsvissers vangen geslachtsrijpe palingen daarom vlak voor die gemalen weg en zetten ze achter de waterbarrières weer uit, zodat ze kunnen ontsnappen naar open zee. In de oceaan krijgen palingen jongen, die uiteindelijk weer naar Europa en Nederland komen.

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, elektriciteits- en watermaatschappijen, natuurorganisaties, provincies) zijn bezorgd over de te lage stand van paling in de binnenwateren van Nederland. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en de palingen er zelf niet langs kunnen, wordt met het project "Paling Over De Dijk" een belangrijke bijdrage geleverd aan de natuurlijke palingstand.

Uitzet paling door Friese vissers

Op zaterdag 21 oktober zetten Friese vissers 400 kilo palingen over de dijk bij Harlingen, Friesland. De Friese vissers reserveerden dit najaar op eigen initiatief in totaal 1.000 kg palingen uit hun vangstquotum.

 

Datum  :         zaterdag 21 oktober

Locatie :         SAS-steiger, Harlingen (nabij Veerboot terminal Terschelling)
                      
Waddenpromenade 11, 8861 NT Harlingen (parkeertip: de garage veerboot)

Tijd      :         10:30 tot 12:00 uur

 

Samenwerkende organisaties

In dit project werkt de Stichting DUPAN samen met:

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waternet

Wetterskyp Fryslân

Hengelsportvereniging Hollands Kroon

Sportvisserij Zuidwest-Nederland

Sportvisserij Friesland

NUON

Waterbedrijf Evides

Rijkswaterstaat

Ministerie van EZ

 

Paling Over De Dijk vindt in 2017 plaats in de provincies: Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zeeland

Meer activiteiten
19 april

Gezamenlijke verklaring voor vismigratie

In een gezamenlijke verklaring heeft een groot aantal Europee visserij- en natuurorganisaties opgeroepen tot het verbeteren van de vismig... Lees meer
16 maart

Uitzet glasaal ESF-fonds

Op vrijdag 16 maart heeft DUPAN in samenwerking met netVISwerk de rivier de Eem herbevolkt met glasaal.  In totaal werden zo’n 30... Lees meer
20 oktober

"Paling Over De Dijk" in Friesland

Wageningen/ Harlingen, 16 oktober 2017 In de periode september t/m november 2017 wordt in verschillende provincies het project “Pa... Lees meer
06 mei

Veel jonge paling uitgezet rondom Kampen

Op zaterdag 6 mei zijn in de gemeente Kampen ruim 25.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep en De Goot. Dit gebeurde op initiatief... Lees meer
24 januari

Palingonderzoek Wageningen University &...

Het palingonderzoek in Wageningen wordt in 2017 verder uitgebreid. Wageningen University & Research heeft een publiek private samenwerkin... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.