Korte film: Paling over de Dijk 2013

Bekijk een korte film van "Paling over de Dijk" (6:22 min)

Paling over de dijk film

Een duurzame palingsector in Nederland

De Stichting DUPAN wil met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam verbeteren. De palingcultuur hoort bij Nederland, net als tulpen, klompen en molens. Het eten van paling als delicatesse is mogelijk, mits de palingstand op peil is en blijft en mits de palingvisserij, -kwekerij en -verwerking op een duurzame wijze is vormgegeven. DUPAN zet zich in om de palingcultuur voor Nederland te behouden, met respect voor de natuur.De palingstand weer op peil

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen jaren een dalende trend laat zien. Maar over de oorzaak is nog te weinig bekend. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Om een duurzame exploitatie van een gezonde palingstand mogelijk te maken, heeft de gehele palingsector - visser, kwekers en verwerkers - de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen.Geen woorden maar daden

Daartoe hebben de drie partijen een convenant getekend en de Stichting DUPAN opgericht. Zij hebben zich bereid verklaard om samen te werken aan een duurzaam herstel van de palingstand. Een belangrijk middel is het 'Duurzaam Paling Fonds'; een fonds waaruit de komende jaren wordt geïnvesteerd in de uitzet van paling in het Nederlandse oppervlaktewater en de uitzet van volwassen, geslachtsrijpe paling in zee. Ook zal het fonds worden ingezet voor onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundeerd beleid, voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

Activiteiten

Leverancier voor uitzet glasaal is bekend
24-03-2014
DUPAN heeft het aanbod van glasaalhandelaar Aguirrebarrena geaccepteerd...

Re-tender uitzet glas- en pootaal
21-03-2014
De mini-tender die DUPAN op 19 maart heeft uitgezet, is niet gelukt. Bij...

Uitzet glas- en pootaal in april en mei
10-03-2014
DUPAN heeft voor de uitzet van glasaal in Nederland in 2014 de procedure...

palingfolder dupan aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Ook Friesland 2,7 miljoen jonge palingen rijker
07-04-2014
In Friesland zijn vandaag 2,7 miljoen jonge palingen uitgezet. De uitze...

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland
02-04-2014
Op 2 april zijn in Zeeland de eerste 3,5 miljoen glasaaltjes van dit sei...

Glasaalintrek in Frankrijk naar nieuw record
03-02-2014
Het gaat goed met de intrek van glasaal in Zuid-Frankrijk. Een voorbode...

Extra

Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreenSamen sterk voor de paling!Accelerating the Recovery of the Eel