Laden...

DUPAN steunt een verantwoorde aanpak palingvisserij in Baltische Zee

Gisteren heeft de Europese Commissie een verbod voorgesteld op sportvisserij en commerciële palingvisserij in de internationale wateren van de Baltische Zee. DUPAN ziet in dit voorstel een duidelijk signaal dat Europa zoekt naar meer bescherming van de paling, maar is ervan overtuigd dat een bredere aanpak van de palingproblematiek succesvoller is.

Het voorstel van de commissie is gebaseerd op een ICES-advies van mei dit jaar. Volgens dit advies hebben alle maatregelen die de EU vanaf 2007 heeft ingevoerd om de palingstand te beschermen nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De palingstand is daarom nog steeds aangemerkt als ernstig bedreigd. De nieuwe voorgestelde maatregel moet de hoeveelheid uittrekkende, geslachtsrijpe palingen van de Baltische Zee naar de oceaan vergroten. Wetenschappers zien de hoeveelheid uitrekkende palingen als belangrijke voorwaarde voor verbetering van de palingstand.

Om die reden steunt DUPAN de gedachte van de commissie achter de voorgestelde maatregel. DUPAN is echter van mening dat een veel bredere aanpak nodig is: overal in Europa waar paling voorkomt en niet alleen gericht op visserij. DUPAN wil er daarnaast bij de DG Environment op aandringen de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel te verbeteren.

Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa zulke brede natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalgoten en uitzet van jongen paling en ‘paling over de dijk’ tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Er is geen vissoort die zo wijd verspreid is over Europa als paling. Daarmee vormt deze vis een uiterst goede indicator voor de toestand van rivierdelta’s, zeeën en oceanen Door verlies aan habitat spreekt men over een afname van het aalbestand tot 10% van de vorige eeuw, exacte cijfer ontbreken echter. DUPAN pleit daarom voor diepgaander onderzoek naar de biologische aspecten van paling en de  dynamiek van de palingbestanden. Met die kennis kan het beheer van paling effectiever worden ingericht.

In samenwerking met wetenschappers, NGO’s en de sector is een standaard ontwikkeld (de Stustainable Eel Standard) die de palingstand helpt te beschermen en zorgt voor een verantwoorde benutting. Deze standaard is in veel landen omarmd en ondergaat op dit moment een onafhankelijke evaluatie ten behoeve van een ISEAL-accreditatie.

Meer nieuws
13 december

Brussel besluit tot inperking van paling...

Op advies van de visserijministers in Europese commissie is de EU-Raad vandaag tot overeenstemming gekomen over aanvullende maatregelen o... Lees meer
08 november

Haken en ogen aan vangstverbod op volwas...

Nederland kritisch over voorstel van de Europese Commissie. De Europese commissie heeft een algeheel vangstverbod voorgesteld op alle... Lees meer
21 oktober

Friese vissers zetten 700 puberende pali...

Friese vissers zetten zaterdag 21 oktober 700 geslachtsrijpe palingen van gemiddeld een kilo per stuk, over de dijk bij Harlingen. Afgelo... Lees meer
09 oktober

SEG bepleit oprichting internationale in...

Op 9 en 10 oktober vergaderen de EU ministers van visserij over een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op palingvisserij... Lees meer
30 augustus

DUPAN steunt een verantwoorde aanpak pal...

Gisteren heeft de Europese Commissie een verbod voorgesteld op sportvisserij en commerciële palingvisserij in de internationale wateren... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

ClubGreen

ClubGreen deelt de kennis van meer dan 300 experts uit o.a. wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het vraaggesprek met Alex Koelewijn over paling en duurzaamheid.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.