Laden...

Brussel besluit tot inperking van palingvisserij op zee

Op advies van de visserijministers in Europese commissie is de EU-Raad vandaag tot overeenstemming gekomen over aanvullende maatregelen om de palingstand verder te beschermen. Afgesproken is dat de visserij op zee, op paling groter dan 12 centimeter, in alle Europese lidstaten in het migratieseizoen gedurende drie maanden wordt gesloten.

Het is aan de lidstaten om voor 1 juni 2018 te bepalen welke drie maanden dit moeten zijn. Dat is in ieder geval tussen 1 september en 31 januari, met ingang van 2018. De aangegeven periode is het migratieseizoen, de periode waarin geslachtsrijpe schieralen richting de Sargassozee trekken om voor nageslacht te zorgen.

De nu voorgestelde maatregel is in Nederland al sinds 2009 van kracht: Vanaf 2010 is de visserij in Nederland gesloten in de maanden waarin de volwassen paling naar de oceaan trekt. Bovendien geldt dit in Nederland niet alleen op zee, maar ook in zoetwater.

Lidstaten en de Europese Commissie hebben in een gezamenlijke verklaring afgesproken om werk te maken van bestaande aalbeheerplannen, herbevolkingsprojecten te evalueren en illegale export van glasaal te bestrijden. DUPAN is blij met deze verklaring vanuit Europa. Zij beantwoordt in het bijzonder aan de oproep van DUPAN voor een veel bredere aanpak, overal in Europa. DUPAN wil dat de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel worden verbeterd. Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalladders en herbevolking met jonge paling, tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes. Zodat paling zelfstandig ons land in-en-uit kan zwemmen.

Meer nieuws
13 december

Brussel besluit tot inperking van paling...

Op advies van de visserijministers in Europese commissie is de EU-Raad vandaag tot overeenstemming gekomen over aanvullende maatregelen o... Lees meer
08 november

Haken en ogen aan vangstverbod op volwas...

Nederland kritisch over voorstel van de Europese Commissie. De Europese commissie heeft een algeheel vangstverbod voorgesteld op alle... Lees meer
21 oktober

Friese vissers zetten 700 puberende pali...

Friese vissers zetten zaterdag 21 oktober 700 geslachtsrijpe palingen van gemiddeld een kilo per stuk, over de dijk bij Harlingen. Afgelo... Lees meer
09 oktober

SEG bepleit oprichting internationale in...

Op 9 en 10 oktober vergaderen de EU ministers van visserij over een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op palingvisserij... Lees meer
30 augustus

DUPAN steunt een verantwoorde aanpak pal...

Gisteren heeft de Europese Commissie een verbod voorgesteld op sportvisserij en commerciële palingvisserij in de internationale wateren... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

ClubGreen

ClubGreen deelt de kennis van meer dan 300 experts uit o.a. wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Lees hier het vraaggesprek met Alex Koelewijn over paling en duurzaamheid.